Rada Powiatu w Lublinie II Kadencja

1.    Abramowicz Bogdan

2.    Bernat Zbigniew

3.    Czubak Jan – Wiceprzewodniczący Rady

4.    Dziadosz Agnieszka

5.    Dziewulski Krzysztof – Członek Zarządu

6.    Kotowski Jerzy

7.    Kozioł Grzegorz

8.    Krajewski Henryk

9.    Król Jan

10.    Kwiatkowski Marek

11.    Litwińczuk Zygmunt – Przewodniczący Rady

12.    Łucka Ireneusz

13.    Małek Barbara (po zrzeczeniu się mandatu radnego przez Mirosława Worobika w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli)

14.    Orgasiński Lucjan  - Członek Zarządu

15.    Paszkiewicz Marian

16.    Piekarczyk Wojciech  - Wiceprzewodniczący Rady

17.    Pietraś Marian

18.    Pikula Paweł – Starosta Lubelski

19.    Podsiadły Marian

20.    Prażmo Bożena

21.    Skiba Grzegorz

22.    Szadura Joanna

23.    Urbaś Adam

24.    Wójcik Robert

25.    Żydek Mirosław