Pomoc społeczna

Zdjęcie Artykułu

Projekt pilotażowy Modelu Lokalnej Współpracy

31-01-2014

p.n. ” Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”

Od 01.12.2013r do 31.08.2014r Gmina Bełżyce / Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach realizuje projekt pilotażowy Modelu Lokalnej Współpracy p.n.

” Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i instytucji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Uczestnikami projektusą pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracownicy administracji publicznej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej.
 
Celem projektu jest efektywne współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno – zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy (MLW), oraz utworzenie Regionalnych Platform Współpracy (RPW), jako partnerów dla samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa.
 
Podjęcie współpracy i działań sektora samorządowego, pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, NGO, przedsiębiorców, edukacji, lokalnych liderów jest konieczne dla skutecznej pomocy i efektywnych działań dla naszych mieszkańców.
 
Efektem końcowym projektu będzie utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców gminy Bełżyce.
 
 
 

Projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 
 
 

 

Powrót

Pomoc społeczna

Zdjęcie Artykułu

Projekt pilotażowy Modelu Lokalnej Współpracy

31-01-2014

p.n. ” Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”

Od 01.12.2013r do 31.08.2014r Gmina Bełżyce / Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach realizuje projekt pilotażowy Modelu Lokalnej Współpracy p.n.

” Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i instytucji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Uczestnikami projektusą pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracownicy administracji publicznej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej.
 
Celem projektu jest efektywne współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno – zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy (MLW), oraz utworzenie Regionalnych Platform Współpracy (RPW), jako partnerów dla samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa.
 
Podjęcie współpracy i działań sektora samorządowego, pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, NGO, przedsiębiorców, edukacji, lokalnych liderów jest konieczne dla skutecznej pomocy i efektywnych działań dla naszych mieszkańców.
 
Efektem końcowym projektu będzie utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców gminy Bełżyce.
 
 
 

Projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 
 
 

 

Powrót