Pomoc społeczna

Zdjęcie Artykułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

02-04-2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubelskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie 

ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

81 442 10 21 Sekretariat
81 442 10 19 Dział ds. osób niepełnosprawnych
81 442 10 23 Dział pomocy społecznej
81 442 10 22 Dział księgowości
fax 81 442 10 20

www.lublin.naszepcpr.pl
pcpr@powiat.lublin.pl

Powrót

Pomoc społeczna

Zdjęcie Artykułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

02-04-2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubelskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie 

ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

81 442 10 21 Sekretariat
81 442 10 19 Dział ds. osób niepełnosprawnych
81 442 10 23 Dział pomocy społecznej
81 442 10 22 Dział księgowości
fax 81 442 10 20

www.lublin.naszepcpr.pl
pcpr@powiat.lublin.pl

Powrót