Jesteś tutaj: Strona główna » Powiat » Ochrona zdrowia » eWuś

eWuś

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ,  powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

W związku z wdrażaniem na terenie województwa lubelskiego elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), Powiat Lubelski w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkiego NFZ  udostępnia link, pod którym znajdą Państwo przydatne  informacje na temat obowiązku zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zmian w sposobie weryfikowania uprawnień do świadczeń  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

LINK:     www.nfz-lublin.pl/ewus_przydatne_informacje