Ochrona zdrowia - Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zakończenie inwestycji w ośrodkach zdrowia i w przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

09-10-2019

W piątek 4 października 2019 r. odbyła się uroczystość związana z zakończeniem kolejnych inwestycji realizowanych w zakładzie, bardzo potrzebnych dla pacjentów i personelu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski, Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Dyrektor Wydziału Zdrowia UW w Lublinie Agnieszka Kowalska-Głowiak, Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Matej, Przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Brodziak, Proboszcz Parafii w Bełżycach ks. Janusz Zań, Proboszcz Parafii w Borzechowie ks. Andrzej Wróblewski, Wójt Gminy Borzechów Zenon Madzelan, Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Wójt Gminy Nierzwica Duża Ryszard Golec, generalny wykonawca robót w Borzechowie Dariusz Gugała oraz wielu innych znamienitych gości.

W uroczystości wzięli także udział dyrekcja i pracownicy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, osoby pracujące w działach i ośrodkach, w których realizowano zadania oraz pracownicy związani z realizacją ukończonych działań.

Wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

  1. Termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Borzechowie (2018/2019);
  2. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Działu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach (04/2019);
  3. Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej (07/2019).

 

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Borzechowie wykonano: kompleksowy remont pomieszczeń kotłowni, wymianę starego kotła węglowego na dwa kotły gazowe pracujące w kaskadzie, wyburzenie starego i budowę nowego komina, wymianę instalacji grzewczej, instalacji c.w.u wraz zasobnikami, ocieplenie ścian z nową elewacją, wymianę pokrycia dachu wraz z rynnami i instalacją odgromową, docieplenie stropu, izolacje piwnic. Została także zainstalowana platforma dla osób niepełnosprawnych. Wykonano remonty wewnątrz budynku, głównie w obszarze pracowni fizjoterapii.

Całkowita wartość inwestycji: 799 459,97 zł

Dotacja Gminy Borzechów: 150 000,00 zł

Dotacja Powiatu Lubelskiego: 120 000,00 zł

Środki własne zakładu wynosiły 529 459,97 zł, gdzie posiłkowaliśmy się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W Dziale Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych i Diagnostyki, a dokładnie dla poradni kardiologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej i chirurgii ogólnej, zakupiono i zainstalowano: system diagnostyki chorób oczu OTC tzw. tomograf okulistyczny, system holterowski (rejestrator ekg, rejestrator ciśnienia), kabinę ciszy do badań audiometrycznych, stół i lampę zabiegową. Sprzęt jest już szeroko wykorzystywany do badań pacjentów.

Zadanie wykonano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu: 247 618,28 zł

Wydatki kwalifikowane: 239 022,23 zł

Wysokość dofinansowania: 203 168,89 zł

Środki własne: 44 449,39 zł

 

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej wykonano: remont gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego, rejestracji, poczekalni, WC dla pacjentów, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki wewnętrznej. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania z rozdzieleniem dla dwóch kondygnacji, elektryczną, oświetlenia, teletechniczną, wodno-kanalizacyjną i ciepłej wody użytkowej.

Zadanie to wykonano także w ramach RPO WL 2014-2020,Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość inwestycji: 304 474,15 zł

Wydatki kwalifikowane: 137 531,60 zł

Wysokość dofinansowania w ramach RPOWL: 100 000,00 zł

Dotacja Gminy Niedrzwica Duża: 70 000,00 zł

Środki własne SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach: 134 474,15 zł

 

Zadania zrealizowane w SPZOZ Nr 1 w Bełżycach to korzyści przede wszystkim dla pacjentów. Zakład może teraz zaoferować im usługi w zmodernizowanych obiektach o ułatwionym dostępie dla niepełnosprawnych i dla osób starszych, doskonałe warunki w gabinetach lekarskich, zabiegowych i na poczekalniach, większą skalę i nowe zakresy diagnostyki w dziedzinach chorób serca, chorób oczu, cukrzycy, chorób narządów słuchu oraz więcej badań i zabiegów w poradni chirurgicznej.

Zrealizowanie wyżej opisanych inwestycji nie byłyby możliwe bez pracy i zaangażowania wielu osób oraz wsparcia finansowego od różnych podmiotów.

Dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach Dariusz Kamiński podczas piątkowej uroczystości złożył podziękowania na ręce przedstawicieli urzędów powiatów i gmin, które udzieliły dofinansowania i dotacji na wykonane inwestycje. Dyrektor podziękował również gorąco pracownikom i osobom, które brały bezpośredni udział w realizacji zadań.

SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach w bieżącym roku jest jeszcze w trakcie realizacji następujących zadań: modernizacja centralnej sterylizacji budynku Szpitala Powiatowego im. dr. W. Oczki w Bełżycach oraz zakup ambulansów medycznych dla Działu Ratownictwa Medycznego, na które to pojazdy otrzymał dotację od Wojewody Lubelskiego (800 tys. zł) i z Powiatu Lubelskiego (80 tys. zł).

Mamy nadzieję, że te zmodernizowane i zakupione aktywa trwałe będą przez wiele lat służyły pacjentom naszego regionu.

 

Powrót