Ochrona zdrowia - Aktualności

Zdjęcie Artykułu

SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach ze Szpitalem Powiatowym im. Dr Wojciecha Oczki jest w sieci szpitali

14-07-2017

Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w dn. 27/06/2017 r. opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w którym to znajduje się także wchodzący w struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, szpital powiatowy.

Do sieci weszło 36 podmiotów województwa lubelskiego, 17 podmiotów nie zakwalifikowało się do sieci, wykaz ten obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. Nasz szpital stanowi więc ważny element systemu podstawowego  szpitalnego  zabezpieczenia  na terenie województwa lubelskiego. System powstał w celu zapewnienia kompleksowej i zorganizowanej opieki zdrowotnej na terenie kraju.
 
W ramach profili i zakresów świadczeń, ujętych w wykazie, bełżycki szpital posiada:
 
 
Profile: Choroby wewnętrzne, Pediatria, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia ogólna,  Izba przyjęć ( w ramach oddziałów szpitalnych);
 
Zakresy:  kardiologia, dermatologia i wenerologia, gruźlica i choroby płuc, reumatologia, położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia (jako poradnie przyszpitalne);
 
Zakres: Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach stacjonarnych (oddział rehabilitacyjny)
 
Zakresy: Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami, Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne, Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 
 
Zakwalifikowanie naszego szpitala do sieci uważamy za sukces, który osiągnęliśmy ciężką pracą i zaangażowaniem załogi. Umieszczenie wdo sieci daje zakładowi pewność funkcjonowania i stabilność finansową na cztery lata a potem kolejne i kolejne… Dyrekcja zakładu i kadra konsekwentnie realizują określone w planie strategicznym cele, szczególnie takie jak: podnoszenie jakości świadczeń, unowocześnianie bazy lokalowej i sprzętowej, rozszerzanie zakresów świadczeń.
 
 
W roku 2016 realizowano inwestycje w szpitalu takie jak: modernizacja oddziałów położniczego i neonatologicznego, adaptacja pomieszczeń i wykonanie pracowni endoskopowej oraz wymiany lub dodatkowe zakupy aparatury medycznej jak np. aparat do znieczuleń, aparat USG ginekologiczno-położniczy, diatermia aparat elektrochirurgiczny, CEPAP i inne. Koszty działań inwestycyjnych to ok. 1,7 mln zł, gdzie w zakresie inwestycji budowlanych dotacji lub wsparcia w innej formie udzielili: Powiat Lubelski 500 tys. zł,  UG Borzechów 30 tys. zł, UMiG Bełżyce 58,5 tys. zł, UG Wojciechów 25 tys. zł i UG Niedrzwica Duża 12,3 tys. zł, resztę wydatków (1,075 mln zł) sfinansował SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.
 
 
 
 
Pomimo prowadzonych robót budowlanych w 2016 r. w szpitalu wykonano 786 operacji, odbyło się 330 porodów (chociaż przez pół roku oddział miał duże ograniczenie łóżek),  w szpitalu przeprowadzono ok. 4200 hospitalizacji, w poradniach specjalistycznych wykonano 51,2 tys. porad podstawowych i zabiegowych a lekarze rodzinni wykonali 116,4 tys. porad wizyt domowych.
 
 
Zmodernizowane gabinety i sale zabiegowe oraz nowoczesna aparatura medyczna pozwala wykonywać świadczenia z zastosowaniem najnowszych technologii medycznych wg obecnie obowiązujących standardów. Podniosła się także jakość opieki szczególnie w zakresie warunków pobytu pacjentów, gdzie na większości oddziałów oferujemy przestronne estetyczne wnętrza, systemy klimatyzacji, nowoczesne wyposażenie, systemy monitoringu  w salach wzmożonego nadzoru. W ramach pracy nad podniesieniem jakości zakład opracował i wdrożył procedury projakościowe, pozytywnie przeszedł audyt zewnętrzny    i uzyskał certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2008. SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach posiada też certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia na lata 2014/17 na leczenie szpitalne.
 
 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny szpitala, to szczególnie przyjazne miejsce, w którym może przyjść na świat dziecko. To także Oddział spełniający wysokie standardy leczenia w dziedzinie Patologii Ciąży, Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej.  Przez cały czas kobiety otoczone są fachową i przyjazną opieką. Zakres wykonywanych procedur medycznych pokrywa w pełni wymogi stawiane Oddziałowi o I stopniu referencji. Za działalność na rzecz upowszechniania karmienia piersią przyznano Oddziałowi i Szpitalowi tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”. Personel Oddziału  prowadzi również zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach Szkoły Rodzenia.
 
Oddział Chirurgii Ogólnej  wykonuje zabiegi operacyjne techniką laparoskopową i tradycyjną oraz badania i zabiegi endoskopowe. Szczególnie wykonujemy operacje: laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego, operacje żołądka, jelita cienkiego i grubego, śledziony, niedrożności przewodu pokarmowego, przepuklin brzusznych z użyciem siatek z tworzywa sztucznego, żylaków kończyn dolnych, operacje tarczycy, operacje ortopedyczne. Leczone są zapalenia naczyń żylnych oraz niedokrwienia kończyn. Szpital dysponuje czynną całodobowo pracownią RTG, laboratorium oraz pracownią USG.
 
Świadczenia medyczne w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach realizowane są dla pacjentów zgodnie  z nowoczesnym modelem opieki koordynowanej. Posiadamy w strukturze 10 ośrodków zdrowia gdzie pacjentami opiekują się lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe i położne. Pacjenci wymagający leczenia specjalistycznego kierowani są do naszych poradni specjalistycznych (przyszpitalnych) tam lekarze specjaliści w danej dziedzinie, przejmują opiekę, również wykonują potrzebne zabiegi. Pacjenci wymagający leczenia szpitalnego kierowani są do naszego szpitala na leczenie w ramach hospitalizacji lub zabiegów operacyjnych. Po leczeniu szpitalnym oferujemy rehabilitację ogólnoustrojową w oddziale rehabilitacyjnym.
 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG MEDYCZNYCH !
 
 


Powrót