Ochrona zdrowia - Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ponownie otrzymał pomoc rzeczową od Zakonu Ordo Militaris Teutonicum z Erfurtu w Turyngii

31-01-2020

W dniu 20 stycznia 2020 r. przyjechał transport z darami przygotowanymi przez członków Zakonu Ordo Militaris Teutonicum. Znalazły się w nim 24 elektryczne łóżka szpitalne, 20 materacy, 24 stoliki przyłóżkowe, 24 taborety, 12 małych regałów, 2 stoły, 8 krzeseł i inny drobny sprzęt.

Dzięki otrzymanym darom poprawią się warunki pobytu pacjentów na oddziale internistycznym. W wyniku tego przedsięwzięcia pomoc otrzymuje nie tylko szpital, pacjenci i pracownicy Zakładu, ale również całe środowisko lokalne, któremu sytuacja szpitala
w Bychawie nie jest obojętna.
 
 Zakon Rycerski Ordo Militaris Teutonicum z Erfurtu w Turyngii działając w duchu tradycyjnych cnót rycerskich, takich jak uczynność, humanitaryzm, sprawiedliwość, wierność i hojność wobec biednych, stara się też wypełniać tradycyjne obowiązki rycerskie, o których we współczesnym świecie już zapomniano. Mottem Zakonu jest łacińska dewiza Providebit Deus – Bóg będzie chronił.
 
Jesteśmy wdzięczni i zobowiązani Wielkiemu Mistrzowi za to, że wspiera  SP ZOZ w Bychawie.
 
Dobre relacje Dyrektora Szpitala z Zakonem i samym Wielkim Mistrzem Klausem Blossem zaowocowały już drugim transportem, a to nie wszystko.
 
Trwają również rozmowy o szerszej współpracy z Klinikami w Niemczech,  w które osobiście są zaangażowani Wielki Mistrz i Dyrektor SPZOZ w Bychawie Andrzej Strawa a kierunek ten wspiera Pan Wicestarosta Andrzej Chrząstowski Przewodniczący  Rady Społecznej przy SPZOZ w Bychawie.
Powrót