Ochrona zdrowia - Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dodatkowe środki dla Starostwa Powiatowego w Lublinie

31-10-2019

Starostwo Powiatowe w Lublinie otrzyma dodatkowe środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

Otrzymana dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 70 000,00 zł oraz wkład własny z Powiatu Lubelskiego w wysokości 700,00 zł zostaną przeznaczone na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w SP ZOZ w Bychawie. Stosowną umowę w tej sprawie w dniu 29.10.2019 r. podpisał Starosta Lubelski - Zdzisław Antoń, Wicestarosta Lubelski - Andrzej Chrząstowski oraz Jadwiga Wójcik - Skarbnik Powiatu Lubelskiego.
 
Aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej pomaga Zespołom Ratownictwa Medycznego na całym świecie w wykonywaniu zautomatyzowanych ucisków klatki piersiowej. Zakup i stosowanie urządzenia do kompresji klatki piersiowej w Zespołach Ratownictwa Medycznego dysponowanego przez SP ZOZ w Bychawie może przyczynić się do uratowania życia i wpływa pozytywnie na efekt w leczeniu pacjentów w terenie, w trakcie transportu jak i w szpitalu. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej pozwoli podejmować działania w szczególności w zdarzeniach powodujących stany nagłego zagrożenia życia. Urządzenie nie zastąpi człowieka, ale pomoże skutecznie wykonać resuscytację.  Podczas pracy urządzenia personel medyczny może skupić się na innych czynnościach ratujących życie. Co ważne urządzenie prowadzi resuscytacje nieprzerwanie podczas przenoszenia pacjenta i transportu z miejsca zdarzenia do szpitala.
 
powiat
Powrót