Jesteś tutaj: Strona główna » Powiat » Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Bardzo ważną, a jednocześnie bardzo skomplikowaną dziedziną aktywności Powiatu Lubelskiego jest ochrona zdrowia. Powiat Lubelski aktywnie włącza się w ochronę i promocję zdrowia poprzez realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji organu założycielskiego jednostek ochrony zdrowia. Szczególną wagę przywiązujemy do opracowania i wdrażania działań mających na celu podniesienie standardu usług świadczonych przez powiatową służbę zdrowia, prowadzenia spraw z zakresu tworzenia, likwidacji bądź przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także zmian statutowych podległych powiatowi publicznych jednostek ochrony zdrowia, wypełnianiu obowiązku w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej inwestycji, monitorowaniu i analizie wykonania kontraktów na świadczenia zdrowotne.

Poza zadaniami wynikającymi z nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej powiat lubelski skupia uwagę między innymi na ochronie zdrowia psychicznego oraz profilaktyce i promocji zdrowia mieszkańców powiatu. Mieszkańcy Powiatu Lubelskiego mają dobry dostęp do infrastruktury ochrony zdrowia, chociażby ze względu na możliwości korzystania z placówek na terenie powiatu ziemskiego gdzie funkcjonują dwa szpitale powiatowe: SP ZOZ w Bychawie i SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Lubelski.

Ochrona zdrowia - Jednostki