Herb i Flaga Powiatu

 

Uchwalenie przez Radę Powiatu używanego obecnie wzoru Herbu Powiatu Lubelskiego nastąpiło w grudniu 2001 roku, sięgając do historii można odnaleźć jego korzenie w średniowiecznym herbie województwa lubelskiego.

Jeleń srebrny (biały) przedstawiany w skoku ze złota koroną na szyi w czerwonym polu tarczy był symbolem województwa lubelskiego do końca I Rzeczpospolitej. W czasie trwania zaborów nie został on zapomniany. Dziewiętnastowieczna gubernia lubelska również posługiwała się tym herbem. Nawiązano do niego również w trakcie projektowania herbu województwa lubelskiego w odrodzonej II Rzeczpospolitej. Do historycznego herbu z ukoronowanym jeleniem powrócił Sejmik województwa lubelskiego. Jego ostateczna decyzja w sprawie herbu województwa lubelskiego z 1999 roku spowodowała, że ten herb nie mógł być już przyjęty przez Powiat. Z tego też powodu, zbudowano herb powiatu poprzez zmniejszenie herbu województwa, zabieg zwany w heraldyce „uszczerbieniem”.

Ostateczny wygląd herbu Powiatu przedstawia się następująco: srebrna (biała) głowa jelenia z szyją, na którą nałożona jest złota korona królewska w polu czerwonym. Usankcjonowała to Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/284/01 z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Lubelskiego. Z kolei Uchwała Rady Powiatu nr V/044/03 z dnia 6 marca 2003 roku określa zasady używania herbu i flagi Powiatu Lubelskiego.


Na podstawie artykułu dr H. Seroki, W kwesti ustanowienia herbu Powiatu Lubelskiego, Panorama Powiatu Nr 7-8 (19-20) lipiec - sierpień 2001 r.

Pliki do pobrania: