Gminy powiatu

Zdjęcie Artykułu

NiemceGmina: Niemce

Wójt gminy: Krzysztof Urbaś
tel. 81 756 - 15 - 21
fax. 81 756 - 17 - 90

www.niemce.pl


Powierzchnia gminy: 141 km2

Liczba mieszkańców gminy: 14733 osób

Użytki rolne (% pow.ogólnej): 86 %

Lasy (% pow. ogólnej): 7 %

Sołectwa w gminie: Baszki, Boduszyn, Kolonia Bystrzyca, Ciecierzyn, Dys, Dziuchów, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Kawka, Krasienin, Krasienin Kolonia, Ludwinów, Leonów, Łagiewniki, Majdan Krasieniński, Nasutów, Niemce, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Stoczek Kolonia, Swoboda, Wola Niemiecka, Wola Krasienińska, Zalesie.

Powrót