Infrastruktura drogowa


Położenie Powiatu Lubelskiego sprawia że powiat odgrywa istotną rolę w krajowym i międzynarodowym systemie komunikacji. Teren Powiatu przecinają główne trakty komunikacyjne na "wschód" i na "zachód" Europy co sprawia że natężenie ruchu kołowego jest bardzo duże. Dlatego też zapewnienie mieszkańcom równychi bezpiecznych dróg to jedno z najważniejszych wyzwań, które władze Powiatu stawiają przed sobą.  Dotacje unijne, współpraca z gminami, ale przede wszystkim środki własne powiatu, przeznaczane na utrzymanie i poprawę stanu dróg sprawiają, że co roku przybywa kolejnych kilometrów wyremontowanych dróg i chodników

Infrastrukturą drogową zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedziba w Bełzycach, jednostka organizacyjna Powiatu Lubelskiegoo, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
Więcej informacji na temat inwestycji drogowych podejmowanych przez Powiat Lubeslki w latach 2006-2010:
Wykaz dróg będących w zarządzie Powiatu Lubelskiego