Aktualności - Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim

Zdjęcie Artykułu

Szkolenia dla nauczycieli

14-07-2017

Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu ,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” przeprowadzi firma LECHAA CONSULTING Sp. zo.o. z Lublina. Wszystkie zaplanowane w projekcie szkolenia dla nauczycieli odbędą się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie przy ul. Reymonta 4 B, 23-100 Bychawa. Pierwsze szkolenie tj.: Szkolenie z zakresu Innowacje w edukacji rozpocznie się w dniu 31.07.2017 r. i będzie trwało do 31.08.2017 r. Szkolenie z ww. zakresu obejmuje grupę 10 osobową nauczycieli w wymiarze 16 godzin/miesiąc. Tematyka szkolenia dotyczy m.in.: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), stosowanie innowacji edukacyjnych. Realizacja pozostałych szkoleń nastąpi w terminie: 8.09.2017 -11.12.2017 r.

Powrót