Aktualności - Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim

Zdjęcie Artykułu

Pierwsze wsparcie dla nauczycieli za nami

14-09-2017

W ramach projektu ,, Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” w dniu 1 sierpnia 2017 r. zakończyło się szkolenie dla nauczycieli pn.: Innowacje w edukacji. Szkolenie obejmowało 10 osobową grupę nauczycieli z 5 Zespołów Szkól objętych projektem. Tematyka szkolenia dotyczyła doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu wśród uczniów kompetencji kluczowych jakie przydadzą się na rynku pracy a także właściwych postaw, umiejętność pracy zespołowej.

Powrót