Aktualności - Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim

Zdjęcie Artykułu

Kontynuacja projektu ,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” w roku szkolnym 2018/2019

15-10-2018

Od 1 września 2018 r. na terenie Powiatu Lubelskiego, w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w 5 Zespołach Szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski tj. Bełżycach, Bychawie, Niemcach, Piotrowicach i Pszczelej Woli kontynuowana jest realizacja projektu pn. „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”. Projekt zakłada zwiększenie szans rozwojowych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia i doposażenie bazy dydaktycznej ww. szkół.

 
W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach biorących udział w projekcie w dalszym ciągu realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów lub pomagające wyrównać ich braki. Tak jak w poprzednim roku uczniowie uczą się programowania. Zajęcia są prowadzone w grupach. Podczas zajęć wykorzystuje się zakupione do projektu laptopy, a uczniowie korzystają z książek o programowaniu.
 
Zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego pozwalają grupie tegorocznych maturzystów rozwijać swoje umiejętności przed zbliżającą się maturą. Na zajęciach uczniowie korzystają z podręczników i ćwiczeń zakupionych na ten rodzaj zajęć. Matematyka jest postrachem wielu uczniów. Zajęcia wyrównujące pozwalają uczniom polubić ten przedmiot. Pomagają im w tym zbiory zadań maturalnych. Przyroda łączy w sobie wiele dziedzin: biologię, chemię i geografię. Uczniowie z klas licealnych z pomocą lup, mikroskopów, lornetek, odczynników chemicznych, zgłębiają tajniki przyrody. Pomocne są im również zakupione książki.
 
Nowością w tym roku szkolnym są zajęcia z psychologiem. Mają one inny charakter niż zajęcia dla grup. Są indywidualnym spotkaniem, na które chętnie uczęszczają uczniowie potrzebujący rozmowy, wsparcia. Kontynuacja zajęć w projekcie Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim odbywa się w pracowniach i warsztatach wyposażonych w urządzenia zakupione w ramach projektu, a co za tym idzie swoją wiedzę i umiejętności uczniowie doskonalą, korzystając z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego. Dzięki drukarce 3D oraz mikroskopom podłączonym do komputerów, które umożliwiają precyzyjną pracę i równoczesny zapis komputerowy, nauka nie tylko rozwija kreatywność, ale także sprawia uczniom przyjemność.
Powrót