Aktualnosci - Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim

Zdjęcie Artykułu

Wyjazdowe staże zawodowe!

08-06-2018

Dnia 14.05.2018 r. pięcioosobowa grupa uczniów technikum pszczelarskiego z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli wraz z opiekunem wyjechała na 19-dniowy staż w ramach projektu „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”.

Uczniowie doskonalili się w zawodzie, którego uczą się w szkole, w Centrum Pszczelarskim Wilde na Mazurach - wysoko wyspecjalizowanym gospodarstwie pasiecznym zajmującym się hodowlą, wychowem matek pszczelich i produkcją nowych rodzin w formie odkładów.
 
W okresie od 14.05.2018 r. do 07.06.2018 r. każdy z uczniów odbył 150 godzin stażu zawodowego tj. po 8 godzin dziennie przez 19 dni roboczych, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.
 
Głównym celem stażu było umożliwienie uczniom zdobycia doświadczenia związanego z hodowlą pszczół i funkcjonowaniem gospodarstwa pasiecznego oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych. W czasie realizacji stażu mogli oni zastosować zdobytą wiedzę i wykorzystać umiejętności merytoryczne zdobyte w tracie nauki oraz nabyć umiejętności praktyczne wymagane przez pracodawcę.
 
Podczas pobytu stażyści zapoznali się z funkcjonowaniem pasieki oraz zdobyli umiejętności efektywnej pracy pasiecznej w zakresie pozyskiwania produktów pszczelich. Ponadto poznali proces inseminacji matek pszczelich poprzez prowadzenie sztucznej inseminacji na specjalnej aparaturze. Wszystkie nabyte podczas stażu kompetencje oraz cenne doświadczenie pozwolą uczniom na szybsze odnalezienie się na rynku pracy po zakończonej edukacji i z pewnością dadzą im lepszy start w dorosłe życie.
 
Podczas wyjazdu uczniowie mieli zapewniony nocleg oraz wyżywienie. Po zakończonym stażu otrzymali zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego oraz stypendium stażowe.
 
Staże w Centrum Pszczelarskim Wilde będą kontynuowane przez trzy kolejne 5-osobowe grupy przez cały okres wakacji aż do 27 sierpnia br.
 
Powrót