Aktualnosci - Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim

Zdjęcie Artykułu

"Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim" - pierwszy rok za nami!

31-08-2018

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim” działo się niemało. Przez ten czas został zrealizowany szereg działań, takich jak: szkolenia i kursy dla nauczycieli i uczniów, staże i praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne.

Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje oraz kompetencje poprzez udział w licznych kursach oraz studiach podyplomowych. Poniżej znajduje się wykaz wsparcia dla nauczycieli:

 

a)      Studia podyplomowe „Diagnostyka samochodowa” - 3 osoby,

b)      Kurs kwalifikacyjny „Kierowca autobusu” -  3 osoby,

c)      Kurs „Szef kuchni i organizator usług gastronomicznych” - 3 osoby,

d)     Kurs carvingu - 12 osób,

e)      Kurs sporządzania sushi - 12 osób,

f)       Kurs Techniki baristyczne - 12 osób,

g)      Kurs Cztery Pory Roku - 12 osób,

h)      Kurs Programowanie Java -  8 osób,

i)       Kurs Programowanie C++ - 8 osób.

 

Łącznie we wszystkich działaniach uczestniczyło 34 nauczycieli.

 

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych, umożliwiających im uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kursach kwalifikacyjnych pozwalających  na zdobywanie dodatkowych uprawnień.

 

Liczba uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach specjalistycznych:

a) Poszerzamy horyzonty smaków: 40 osób,

b) Akademia Techniki Motoryzacyjnej: 50 osób,

c) Warsztaty informatyczne - usług i diagnostyki komputerowej: 30 osób,

d) ECDL STANDARD: 10 osób,

e) Programowanie Java, C++: 20 osób.

 

Liczba uczniów uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych:

a) Kurs spawacza TIG: 40 osób,

b) Kurs spawacza metodą MAG: 10 osób,

c) Operator drona: 30 osób,

d) Kurs operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT: 60 osób,

e) Kurs na prawo jazdy kat. B+E: 50 osób,

f) Kurs na prawo jazdy kat. B: 70 osób,

g) Kurs profesjonalny kelner: 30 osób.

 

Ponadto uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w PŁATNYCH stażach, czy też praktykach zawodowych u pracodawców zarówno z terenu powiatu jak i spoza województwa lubelskiego..

Łączna liczba uczniów biorących udział w stażach/praktykach zawodowych wynosi 274.

Liczby mówią same za siebie!!!

Na dzień 31.08.2018 r. wparciem objętych zostało 576 uczestników, w tym 542 uczniów i 34 nauczycieli.

 

Projekt zakłada również tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół. W ramach projektu w niezbędny sprzęt zostały wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych:

1.PRACOWNIE GASTRONOMICZNE:

a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,

b) Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach,

c) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.

Koszt zakupów wyposażenia:  302 300,43 zł

 

2. PRACOWNIA MECHANICZNO-DIAGNOSTYCZNA:

a) Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach

Koszt zakupów: 207 100,00  zł

 

3. PRACOWNIE INFORMATYCZNE:

a) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, 

b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, 

c) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie.

Koszt zakupów: 166 244,49 zł

 

4. PRACOWNIA PSZCZELARSKA:

a)  Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli

Koszt zakupów wyposażenia:  101 588,26 zł

 

I to wszystko w niespełna 365 dni!!!

Przed nami drugi rok, na pewno równie udany!

Powrót