Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo specjalne
Szkolnictwo specjalne

Edukacja

Zdjęcie Artykułu

Po staże do Włoch

23-11-2016

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach od 2011 r. realizuje projekty unijne w ramach programów Leonardo da Vinci -Mobilność osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego. W latach 2014-2016 realizowany był kolejny projekt „Przepustka na rynek pracy II”, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus + w Warszawie . Partnerem projektu była instytucja Azzura Societa Cooperativa Saciale mająca siedzibę w Spoleto, we Włoszech. Projekt koncentrował się na zadaniu najważniejszym dla każdej szkoły: przygotowaniu absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Jak również pomocy uczniom w zdobyciu doświadczenia zawodowego , tak istotnego na obecnym rynku pracy.

 Uczestnikami projektu byli uczniowie kl I, II i III technikum w zawodach : technik informatyk, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych – razem 40 uczniów. Każdy z beneficjentów  projektu otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 125 EURO (kieszonkowe), materiały dydaktyczne do nauki języków i gadżety w postaci plecaków.

 W ramach 3-tygodniowych staży zorganizowanych w różnego rodzaju i wielkości przedsiębiorstwach- uczestnicy nabywali kompetencje kluczowe dla rynku pracy.

Staże umożliwiły uczniom:

- uzyskanie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie zawodów w których się kształcą,

- poprawę znajomości języka angielskiego zawodowego,

- poznanie nowego języka- włoskiego,

- zdobycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym,

-  podniesienie aspiracji zawodowych i osobistych,

 - poznanie historii, kultury i zwyczajów kraju goszczącego.

Realizacja projektu wpisała się w potrzebę wyrównywania szans młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych położonych na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych , oraz szerokiego doświadczenia- jeszcze w trakcie nauki. Poziom osiągniętych kompetencji zawodowych został potwierdzony przez Europass Mobilność (wydany w języku polskim i języku angielskim), otrzymał go każdy uczestnik projektu. Europass to uznany w świecie dokument , który może być ważnym argumentem ułatwiającym znalezienie zatrudnienia. Uczestnicy otrzymali również certyfikaty odbycia kursów językowych, przygotowania kulturowego i karty oceny stażu. Otrzymane dokumenty potwierdzają realnie nabyte doświadczenie zawodowe, to doskonałe narzędzie dzięki któremu oferta każdego z uczestników na rynku pracy będzie bardziej atrakcyjna i poszukiwana. Podczas odbywania praktyk uczestnicy projektu, mieli możliwość poznania kraju goszczącego- Włoch. Uczestniczyli w wycieczkach  krajoznawczych do Rzymu, Watykanu,  Asyżu, Perugii a także zwiedzali miasto Spoleto. Uczestnictwo w projektach Erasmus + to szansa na rozwój zawodowy i osobisty. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach realizując projekty hołduje zasadzie – „Erasmus + zmienia życie, otwiera umysł”

Wszystkich chętnych do poznania krajów europejskich i zdobycia doświadczenia zawodowego w atrakcyjnej formie  zapraszamy w szeregi uczniów naszej szkoły.

Powrót
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne
bazuka
Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego