Szkoły

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

ul. Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa

tel., fax – 81  566 00 19

kontakt e-mail: liceum@kwiateklo.pl

www.kwiateklo.pl

 
Historia szkoły sięga roku 1944, kiedy to powstało Gimnazjum Koedukacyjne im. ks. A. Kwiatkowskiego. W roku szkolnym 1948/49 po raz pierwszy w murach tejże szkoły trzynaście osób złożyło egzamin dojrzałości. W tym też roku zmieniła ona swoją nazwę na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego Gminnej Rady Narodowej w Bychawie. W kolejnym roku szkolnym nastąpiła ponowna zmiana nazwy na: Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego w Bychawie. W 1996 r. jednostka stała się Zespołem Szkół.
 
Budynek szkoły zlokalizowany jest w centrum miasta, w pobliżu komisariatu policji.
 
Szkoła dysponuje: pracowniami przedmiotowymi, specjalistycznymi i komputerowymi, biblioteką z centrum multimedialnym, salą gimnastyczną, basenem, siłownią, internatem i stołówką szkolną. Wizytówką szkoły i gminy jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która powstała w 1995 roku.
 
Od kilku lat szkoła współpracuje z ukraińskimi szkołami z Powiatu Pustomyty k/Lwowa oraz Powiatu Korzec. Podpisane umowy partnerskie przybliżają do siebie szkoły, a przede wszystkim młodzież.
 
Zapraszamy na stronę internetową: www.kwiateklo.pl

 

Powrót

Inne jednostki

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

ul. Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa

tel., fax – 81  566 00 19

kontakt e-mail: liceum@kwiateklo.pl

www.kwiateklo.pl

 
Historia szkoły sięga roku 1944, kiedy to powstało Gimnazjum Koedukacyjne im. ks. A. Kwiatkowskiego. W roku szkolnym 1948/49 po raz pierwszy w murach tejże szkoły trzynaście osób złożyło egzamin dojrzałości. W tym też roku zmieniła ona swoją nazwę na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego Gminnej Rady Narodowej w Bychawie. W kolejnym roku szkolnym nastąpiła ponowna zmiana nazwy na: Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego w Bychawie. W 1996 r. jednostka stała się Zespołem Szkół.
 
Budynek szkoły zlokalizowany jest w centrum miasta, w pobliżu komisariatu policji.
 
Szkoła dysponuje: pracowniami przedmiotowymi, specjalistycznymi i komputerowymi, biblioteką z centrum multimedialnym, salą gimnastyczną, basenem, siłownią, internatem i stołówką szkolną. Wizytówką szkoły i gminy jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która powstała w 1995 roku.
 
Od kilku lat szkoła współpracuje z ukraińskimi szkołami z Powiatu Pustomyty k/Lwowa oraz Powiatu Korzec. Podpisane umowy partnerskie przybliżają do siebie szkoły, a przede wszystkim młodzież.
 
Zapraszamy na stronę internetową: www.kwiateklo.pl

 

Powrót