Szkoły

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie

ul Karłowicza 4 20-027 Lublin

tel.,fax: 81 532 50 57

kontak e-mail: podn_lublin@wp.pl
 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie to:
 • Publiczna placówka doradztwa i doskonalenia nauczycieli wspomagająca pracę dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną szkół i przedszkoli

 • Zatrudnia profesjonalną kadrę pedagogiczną: konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów, ekspertów

 • Działania planuje w oparciu o diagnozę potrzeb edukacyjnych zgodnie
  z oczekiwaniami nauczycieliObszary działań:
 • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

 • Wspieranie szkól i przedszkoli w zakresie opieki i wychowania

 • Wspomaganie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli

 • Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • Opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi
  i wychowawczymi w szkołach i przedszkolach

 • Wdrażanie reformy oświaty w szkołach i przedszkolach

 • Wspomaganie kierowniczej kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania i kierowania zmianą

 • Przygotowanie i wdrażanie projektów edukacyjnych wspomagających proces kształcenia szkolnego

 • Rozwój szkół i rozwój zawodowy nauczycieli

 

Szkolenia

Doradztwo

Konsultacje

Debaty Dydaktyczne

Kursy

Warsztaty

Konferencje

Projekty Edukacyjne

 

Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli w lublinie jest partnerem szkoły: www.podn.lublin.pl

 

Powrót

Inne jednostki

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie

ul Karłowicza 4 20-027 Lublin

tel.,fax: 81 532 50 57

kontak e-mail: podn_lublin@wp.pl
 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie to:
 • Publiczna placówka doradztwa i doskonalenia nauczycieli wspomagająca pracę dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną szkół i przedszkoli

 • Zatrudnia profesjonalną kadrę pedagogiczną: konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów, ekspertów

 • Działania planuje w oparciu o diagnozę potrzeb edukacyjnych zgodnie
  z oczekiwaniami nauczycieliObszary działań:
 • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

 • Wspieranie szkól i przedszkoli w zakresie opieki i wychowania

 • Wspomaganie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli

 • Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • Opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi
  i wychowawczymi w szkołach i przedszkolach

 • Wdrażanie reformy oświaty w szkołach i przedszkolach

 • Wspomaganie kierowniczej kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania i kierowania zmianą

 • Przygotowanie i wdrażanie projektów edukacyjnych wspomagających proces kształcenia szkolnego

 • Rozwój szkół i rozwój zawodowy nauczycieli

 

Szkolenia

Doradztwo

Konsultacje

Debaty Dydaktyczne

Kursy

Warsztaty

Konferencje

Projekty Edukacyjne

 

Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli w lublinie jest partnerem szkoły: www.podn.lublin.pl

 

Powrót