Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo specjalne
Szkolnictwo specjalne

Edukacja

Zdjęcie Artykułu

Klasy patronackie w „Hubalu” …

17-10-2016

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2016/2017 szkoła postawiła sobie za priorytet pozyskanie patronatów dydaktycznych wyższych uczelni. Podjęte działania mają przełożyć się na podniesienie jakości nauczania teoretycznego i praktycznego oraz podniesienie wyników egzaminów zawodowych i zdopingowanie uczniów do bycia „mistrzami w zawodzie", który zdobywają. Dotychczasowe starania zaowocowały podpisaniem umowy patronackiej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Umowę podpisali: Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI oraz dr hab. Mirosław Jarosz, prof. nadzw. WSEI – Rektor WSEI w Lublinie. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie reprezentował Dyrektor Jerzy Sprawka. Podczas wizyty w Bychawie w dniu 12.10.2016 r. Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie reprezentował dr inż. Józef Stokłosa Prodziekan Wydziału Transportu i Informatyki. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli szkolni koordynatorzy współpracy z WSEI w Lublinie p. Jolanta Szpytma i p. Janusz Sagan.

   Uczelnia zgodnie z treścią porozumienia obejmie patronatem /Wydział Transportu i Informatyki/ klasy Technikum w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. Objęcie patronatem to szansa na wspieranie przez WSEI wszystkich inicjatyw szkoły zmierzających do rozwoju i samorealizacji uczniów oraz nauczycieli, poszerzania wiedzy i podnoszenia efektów kształcenia. W ramach współpracy zapewniona jest  m.in. opieka dydaktyczna uczelni  nad poszczególnymi kierunkami kształcenia, prowadzenie zajęć przez pracowników naukowych, warsztaty odbywane na uczelni oraz obustronna promocja.

   Warto przypomnieć, że „przygoda” z WSEI w Lublinie trwa już ponad trzy lata. Od 2013 roku szkoła uczestniczy w  jednej z ważniejszych inicjatyw edukacyjnych w województwie lubelskim jaką jest konkurs dla szkól ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego "Szkoła Innowacji". Od trzech lat z rzędu szkoła nasza uzyskuje certyfikat „Szkoła Innowacji”.

 

 

Powrót
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne
bazuka
Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego