Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo specjalne
Szkolnictwo specjalne

Edukacja

Zdjęcie Artykułu

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU LUBELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

18-12-2013

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubelskiego w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty:

„5a.4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”.

Zarząd Powiatu w Lublinie monitoruje oświatę na bieżąco, czego dowodem jest kolejny dokument obrazujący stan oświaty w powiecie lubelskim – poprzednie opracowania pochodzą z roku 2000, 2002 i 2004. Ponadto od roku szkolnego 2008/2009 opracowywana jest informacja o realizacji zadań oświatowych.

 

Załączniki:

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU LUBELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Powrót
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne
bazuka
Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego