Powiat Lubelski na sportowo

Zdjęcie Artykułu

VII Powiatowe Biegi Uliczne - BIEGAJ Z NAMI 2017

01-09-2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Powiatowych Biegach Ulicznych "Biegaj z nami", które odbędą się w dniu 8 października 2017 r. na trasie Borzechów – Bełżyce.

Biegi zostaną przeprowadzone w trzech kategoriach:

I Biegi sztafetowe uczniów (5x600) – Start Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44, 

uczestnikami biegów sztafetowych uczniów mogą być reprezentacje chłopców i dziewcząt z roczników 2002, 2003, 2004 (szkoły podstawowe, gimnazja) i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Lubelskiego.

II Biegi sztafetowe osób reprezentujących gminy z terenu powiatu lubelskiego oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie (5 x 600 m) - StartZespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44 

w biegu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 25 lat (radni gmin i powiatu, sołtysi, pracownicy urzędów gmin, instytucji gminnych z wyłączeniem szkół) reprezentujący gminy z terenu Powiatu Lubelskiego (w składzie sztafety - minimum 2 kobiety).

III Bieg główny (7,5 km) – StartRemiza OSP w Łączkach – Pawłówku,

w biegu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegu wytrzymałościowego.

ZGŁOSZENIA: 

1)      sztafet szkół (załącznik nr 1 i 2) oraz sztafet reprezentujących gminy powiatu lubelskiego (załącznik nr 3) należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Lublinie drogą elektroniczną na adres: b.dziuba@powiat.lublin.pl (w temacie: Zgłoszenie do Biegów). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 2 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.

2)      do biegu głównego będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 13.30 do godz. 14.30 w punkcie informacyjnym usytuowanym na terenie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44

Szczegółowe informacje na temat biegów znajdują się w załączonym Regulaminie VII Powiatowych Biegów Ulicznych „Biegaj z nami”.

Załączniki:

REGULAMIN VII POWIATOWYCH BIEGÓW ULICZNYCH „BIEGAJ Z NAMI”

Załącznik nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA SZTAFET UCZNIÓW Z ROCZNIKÓW 2002, 2003, 2004 (SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA) W KATEGORII DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Załącznik nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIA SZTAFET SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KATEGORII DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Załącznik nr 3 - KARTA ZGŁOSZENIA REPREZENTACJI GMIN Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO

Załącznik nr 4 - LISTA IMIENNA ZAWODNIKÓW SZTAFET UCZNIÓW Z ROCZNIKÓW 2002, 2003, 2004 (SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA) I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Załącznik nr 5 - LISTA ZGŁOSZENIA DO BIEGU GŁÓWNEGO

 

Powrót