Podsumowanie 2013

Zdjęcie Artykułu

Najważniejsze wydarzenia w Powiecie Lubelskim w 2013 roku - KRAINA WOKÓŁ LUBLINA

DZIAŁANIA

Budżet w LSR na lata
2009-2015 

Realizacja
2009-2013

4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
(„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”)

20 715 100,00

19 206 530,32
92,59%

4.31 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

4 428 775,00

2 875 080,99
64,92 %

4.21 – Wdrażanie projektów współpracy 

406 425,00 

12 200,00
3,00 %

Razem 

25 550 300,00

22 093 811,31
86,47 %

 

 

  • EKOMUZEUM
  • Obchody 150 rocznicy  Potyczki pod Nowym Stawem 25 września 2013 roku

 

 

Powrót