Podsumowanie 2013

Zdjęcie Artykułu

Najważniejsze wydarzenia w Powiecie Lubelskim w 2013 roku - FUNDUSZE

Fundusze unijne i inne źródła finansowania

  • Certyfikat jakości dla Starostwa

  • „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność” 

  • „ PI Indywidualny koszyk świadczeń 50+ model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy”- Cel - wypracowanie  modelu współpracy na rzecz powrotu osób  bezrobotnych 50+ na rynek pracy -  

    Wartość dofinansowania – 1 200 000 zł

Powrót