Aktualności Kultura

Zdjęcie Artykułu

ZAPROSZENIE „Artystyczna Jesień w Załuczu”

23-09-2016

od taką nazwą, w dniu 05 października 2016 r., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu, już po raz czwarty odbędzie się przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich pełnosprawnych rówieśników.

Spotkanie to ma na celu rozwój działalności artystycznej w środowisku osób niepełnosprawnych, integrację z pełnosprawnymi rówieśnikami, promocję i przedstawienie aktywności teatralnej, muzycznej, plastycznej oraz inspirowanie do nowych działań.
 
Organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu.
 
Przegląd twórczości odbywa się w następujących kategoriach:
  1. Formy teatralne,
  2. Występy wokalne,
  3. Plener malarski.
Oceny prac dokona  jury, biorąc pod uwagę: dobór artystyczny, repertuar (z uwzględnieniem możliwości uczestników), interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.
 
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Lublinie, przyznanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2016 r.
 

 

Regulamin konkursu i karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej SOSW w Załuczu.

www.soswzalucze.szkolnastrona.pl

Powrót