Aktualności Kultura

Zdjęcie Artykułu

„Sztuka daje nam okazję do przeżywania radości…”

15-10-2019

W dniu 26 września odbył się Plener Artystyczny „Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką” zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami” w Bystrzycy.

Projekt współfinansowany był ze środków Starostwa Powiatowego w Lublinie, przyznanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2019 r.

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom z zaprzyjaźnionych szkół w Sobianowicach, Łuszczowie, Pliszczynie, Świdniku Małym, Turce oraz Łęcznej za inspirujące działania artystyczne podczas Pleneru Artystycznego „Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką”.

Źródło: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ponad Podziałami" w Bystrzycy

 

Powrót