Aktualności Kultura

Zdjęcie Artykułu

Święto Szkoły z ,,Andersenem znanym i lubianym”

18-10-2016

Dnia 14 października 2016 r. w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie odbyła się coroczna już uroczystość, czyli ,,Święto Szkoły”. Podczas tego spotkania cała społeczność szkolna oraz ,,najbliżsi sąsiedzi” z Ośrodka Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie świętowali wspólnie Dzień Edukacji, pasowanie na ucznia klas I Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS powstał 1 października 1997r. i stąd cykliczne święto. Za rok będzie to 20 okrągła rocznica powstania placówki. Poza tym patronem Szkoły Podstawowej jest H. Ch. Andersen i stąd tematyka konkursu plastycznego.

Pasowani uczniowie i ich koledzy rozbawili wszystkich swoimi występami: „Trzech tenorów z orkiestrą” i wprowadzili w melancholijny nastrój piosenką „Opadły mgły”.

W dobry humor wprowadziło publiczność rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Andersen znany i lubiany” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym ,,Oligus” w Matczynie. Projekt ten był dofinansowany przez Powiat Lubelski. ,,Konkursowe jury” miało dużo pracy gdyż wpłynęło  55 prac. Podopieczni Stowarzyszenia, czyli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie wykonali ich 31 , uczestnicy zajęć Ośrodka Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych 13, a Dziennego Centrum Aktywności przy DPS w Matczynie 11.

Oto laureaci:

I nagroda: Katarzyna Nowakowska (Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie, praca pod kierunkiem pani J.Chwaszczewskiej)

II nagroda: Zofia Tkaczyk (Dzienne Centrum Aktywności w Matczynie, praca pod kierunkiem pani            A. Ziółkowskiej-Leśnej)

III nagroda: Alicja Baran (Ośrodek Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych w Matczynie, praca pod kierunkiem pani M.Sitarz)

Wyróżnienia:

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w  Matczynie:

Dorota Wróbel (praca pod kierunkiem pani M.Pintal), Aleksandra Fedorowicz (praca pod kierunkiem pani A. Ziółkowskiej-Leśnej), Mirosława Karpik (praca pod kierunkiem pani M.Pintal), Mateusz Furdyna (praca samodzielna)

Podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Osób Psychicznie Chorych w Matczynie:

Iwona Stróżak (praca pod kierunkiem pani M.Sitarz), Monika Mazurek praca pod kierunkiem pani M.Jasińskiej), Zbigniew Lisica vel Janicki praca pod kierunkiem pani M.Sitarz)

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie:

Żaneta Pyska (praca pod kierunkiem pani A. Frąk-Tuziemskiej), Łukasz Czobot (praca pod kierunkiem pani J.Chwaszczewskiej), Justyna Jędrasik (praca pod kierunkiem pani K.Orzeł), Ewa Woźniak (praca pod kierunkiem pani J.Chwaszczewskiej), Piotr Grajewski (praca pod kierunkiem pani I.Ponieważ), Sebastian Ziomko (praca pod kierunkiem pani E.Wojtaszko), Marcin Gajer (praca pod kierunkiem pani J.Bieleckiej), Karolina Capała (praca pod kierunkiem pani K.Turzynieckiej.)

Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych prac zostali obdarowani okolicznościowymi dyplomami oraz upominkami. Oczywiście gratulacjom i oklaskom nie było końca. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie podczas uroczystości.

                Organizatorzy dzięki dofinansowaniu zadania publicznego „Andersen znany i lubiany” mogli zakupić pyszny poczęstunek dla uczestników.

Miłym akcentem kończącym dzisiejszy dzień był występ artystyczny cyrku ,,FOKUS”, sfinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Wszystkich zainteresowanych twórczością pokonkursową zapraszamy do obejrzenia prac na wystawie, którą zorganizowana zostanie na terenie Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach, już od przyszłego tygodnia.

Powrót