Aktualności Kultura

Zdjęcie Artykułu

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

06-08-2014

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Chcąc docenić osiągnięcia osób zaangażowanych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a jednocześnie zachęcić wszystkich pozostałych do wzmożonej pracy na rzecz kultury w Powiecie Lubelskim, Powiat Lubelski podjął w dniu 9 kwietnia 2014 r. uchwałę Nr XLI/379/2014 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. Woj. Lub. z 2014 r. poz. 1766).
 
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, określa załącznik Nr 1 do ww. uchwały:
 
 
Powrót