Aktualności Kultura

Zdjęcie Artykułu

„Lubelszczyzna miodem płynąca – kultywowanie tradycji pszczelarskich oraz kulturowego dziedzictwa regionu”

14-10-2016

„Lubelszczyzna miodem płynąca – kultywowanie tradycji pszczelarskich oraz kulturowego dziedzictwa regionu” jest przedsięwzięciem zgłoszonym do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla województwa lubelskiego na lata 2016-2017 w ramach PROW na lata 2014-2020, zrealizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego w partnerstwie z Powiatem Lubelskim.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty i skupia wszystkie podmioty aktywnie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które wyrażą chęć otrzymywania i przekazywania wiedzy w tym zakresie.

Celem operacji było m. in.:

 • rozbudzenie wśród młodzieży i mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowania pszczelarstwem, a w szczególności popularyzowanie pszczelarstwa i roli pszczół w środowisku naturalnym człowieka wśród dzieci i młodzieży (do 16 roku życia) oraz uświadomienie młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia,
 • pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie pszczelarstwa,
 • prowadzenie obserwacji środowiska w najbliższej okolicy,
 • postrzeganie wpływu człowieka na środowisko,
 • budowanie postawy szacunku dla przyrody w tym dla pszczoły miodnej,
 • rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia,
 • kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej województwa lubelskiego,
 • promowanie potraw specyficznych dla naszego regionu na bazie miodu i produktów pszczelich,
 • zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych.

W ramach operacji ogłoszono konkurs wiedzy o pszczole i pszczelarstwie w 100 gimnazjach województwa lubelskiego. Przeprowadzono eliminacje szkolne, natomiast Komisja Konkursowa oceniła prace uczniów i wyłoniła finalistów. Zaplanowano także wystawę produktów regionalnych wraz z konkursem kulinarnym dla społeczności lokalnej.

            Finał przedsięwzięcia przeprowadzono w dniach 8 – 9 października 2016 r. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego  w Pszczelej Woli.

         W finale konkursu wiedzy o pszczole i pszczelarstwie wzięło udział łącznie 90 uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubelskiego. Pierwszego dnia finału młodzież uczestniczyła w stałych konkurencjach:

 • test z biologii rodziny pszczelej,
 • rozpoznawanie sprzętu pszczelarskiego, określanie jego przeznaczenia,
 • rozpoznawanie roślin miododajnych,
 • przegląd rodziny pszczelej: poszerzanie gniazda, określanie stadium rozwoju rodziny pszczelej,
 • konkurencje dodatkowe, np. rozpoznawanie gatunków miodu.

Drugiego dnia młodzież chętnie wzięła udział w warsztatach z zakresu technik pszczelarskich. Uczniowie zapoznali się ze znakowaniem matek, wykonywali świeczki z węzy, wosku, odsklepiali plastry, ozdabiali ciasteczka miodowych itp.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Nikodem Samoń

II miejsce – Krystian Skobel

III miejsce – Arkadiusz Sochaj

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymali upominki, gadżety promocyjne oraz dyplomy uczestnictwa. Nauczyciele-opiekunowie zostali nagrodzeni za trud propagowania wśród młodzieży wiejskiej alternatywnego wykształcenia zawodowego i zdobywania źródeł dochodu z wykorzystaniem walorów naturalnych środowiska. 

Zorganizowano wystawę produktów regionalnych i rzemiosła wraz z konkursem kulinarnym dla społeczności lokalnej o charakterze regionalnym, propagującym produkt tradycyjny, wartości kulturowe i tradycję poszczególnych regionów województwa lubelskiego.

Konkurs kulinarny dla 20 przedstawicieli organizacji lokalnych oraz mieszkańców regionu przeprowadzono w dwu kategoriach:

- konkurs na potrawę regionalną na bazie miodu i innych produktów pszczelich

- konkurs na najlepszy deser z zastosowaniem produktów pszczelich.

Konkurs połączono z prezentacją potraw i deserów oraz degustacją specjałów regionalnych. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele powiatu Lubelskiego, Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego oraz eksperci wybrani spośród nauczycieli Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, wyłoniła laureatów:

I miejsce – Dominik Kowalik

II miejsce – Agata Stręcik

III miejsce – Milena Mełgeś

Wyróżnienia: Marzena Sapuła, Kacper Kuna.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe (m.in. robot kuchenny wieloczynnościowy, wyciskarkę wolnoobrotową, parowar).

Wydarzenie zostało uświetnione występami artystów lokalnych. Przed społecznością lokalną, uczestnikami konkursów oraz zaproszonymi gośćmi umiejętności swe zaprezentowali m.in.: Kapela Nałęczowska, Zespół Folklorystyczny Apis, Kapela z Poniatowej, Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic, Kapela z Gościeradowa, Och Baby.

 

Powrót