Aktualności Kultura

Zdjęcie Artykułu

I Wojewódzkie Forum dla Oświaty pt. „ Finansowanie doskonalenia nauczycieli – wyzwanie szanse i nowe możliwości”

30-09-2016

W środę 28 września 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się I Wojewódzkie Forum dla Oświaty pt. „Finansowanie doskonalenia nauczycieli- wyzwania, szanse i nowe możliwości”.

Forum poświęcone zostało najnowszym kierunkom rozwoju w zakresie zawodowym nauczycieli oraz finansowaniu doskonalenia nauczycieli przez jednostki samorządu terytorialnego. Przeznaczone było szeroko rozumianym środowiskom oświatowym. Udział w Forum wzięli: Starostowie woj. lubelskiego, Wójtowie, Naczelnicy i Dyrektorzy Wydziałów Oświatowych.  

Spotkanie otworzył Starosta Lubelski, Przewodniczący Konwentu Powiatów  – Pan Paweł Pikula. W ramach Forum wystąpili: Wicekurator Oświaty w Lublinie – Pan Ryszard Golec, który przedstawił prezentację pt. „Rola doskonalenia nauczycieli w procesie dydaktycznym ucznia”. Następnie uczestnicy Forum wysłuchali prezentacji i wykładu Prof. Antonigo Jeżowskigo pt. „Finansowanie doskonalenia nauczycieli”. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie – Pani Wioletta Błaziak przedstawiła ofertę PCEiPPP w Lublinie, omówiła główne założenia w zakresie ośrodka oraz przedstawiła propozycję zawarcia porozumień w sprawie stworzenia sieci współpracy. 

Organizowane Forum pod patronatem Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego wpisuje się na stałe w kalendarz wydarzeń oświatowych w województwie lubelskim.

Powrót