Regulamin dla wystawców 2019

Regulamin Dożynek 2019

Poniżej zamieszczamy regulaminy służące właściwej organizacji pracy na placu w dniu imprezy, zawierające takie informacje jak: terminy zgłoszeń, zasady wjazdu i parkowania, reklamacje i ogólne zasady uczestnictwa. Ustanowienie poniższych regulaminów jest celowe również z tego względu, że wprowadzenie przepisów porządkowych wymagane jest do dokumentacji dotyczącej pozwolenia na imprezę masową.