Biblioteki

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie

ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie działa od 2000 r. Swoją siedzibę ma przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie. Do jej zadań należy upowszechnianie czytelnictwa oraz opieka merytoryczna nad bibliotekami miejskimi i gminnymi powiatu.

„ Z bibliotek publicznych powiatu lubelskiego korzysta 1/5 mieszkańców. Trudno znaleźć inne instytucje, które mają tak duży zasięg działania”

Email: biblioteka@powiat.lublin.pl

www.biblioteka.powiat.lublin.plPowrót