SWISS CONTRIBUTION

Zdjęcie Artykułu

Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie Swiss Grants

Dzięki wsparciu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zostaną wykonane kolejne ważne prace modernizacyjne. Umowa z wykonawcą robót już została podpisana, a sam remont ma się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu.

Prace będą kosztować 2 miliony 160 tysięcy złotych, z czego 85 procent to środki ze Szwajcarii, a resztę zapewni samorząd powiatowy, który jest organem prowadzącym dom pomocy w Matczynie.
Pieniądze zostaną przeznaczone na remont części budynku, oddanej do użytku w latach 90-tych ubiegłego wieku, przebudowę pomieszczeń służących mieszkańcom oraz zakup nowoczesnego sprzętu do terapii. Dyrekcja DPS-u chce m.in. w pomieszczeniach zaadaptowanych po pralni urządzić zaplecze rekreacyjno-sportowe ze ścianką wspinaczkową i siłownią, a także salę multimedialną oraz miejsce okolicznościowych spotkań i uroczystości. Ponadto zamierza zabezpieczyć budynek przed wodą i wilgocią, a także zagospodarować terenu wokół obiektu. Wszystko ma być wykonane do końca sierpnia przyszłego roku. 
Pierwsze prace powinny się rozpocząć w drugiej połowie grudnia. - To dla nas ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ponieważ planujemy, że nasi podopieczni będą przebywać w budynku podczas remontu. Obiekt jest jednak duży i tak skonstruowany, że postaramy się ich przenosić do tej części, w której w danym momencie roboty nie będą prowadzone - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej dyrektor DPS w Matczynie Eliza Pielacha. 
Prace remontowo-budowlane to część większego projektu pod nazwą "Wyższy standard - lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie". Obejmuje on także szkolenia i studia podyplomowe dla wszystkich pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się mieszkańcami DPS-u. Po zajęciach, które już trwają, opiekunowie, terapeuci i pielęgniarki, a także pokojowe czy pracownicy socjalni będą jeszcze lepiej przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Powrót