SWISS CONTRIBUTION

Zdjęcie Artykułu

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLAKU JIIIS

Partnerstwo gmin Szlaku Jana III Sobieskiego (Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Spiczyn, Wólka, Gorzków) przystąpiło do realizacji programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby i potencjały, tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich. O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, chcące założyć działalność gospodarczą, istniejące podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe z terenu 6 gmin Partnerstwa. Warunkiem niezbędnym jest dostosowanie produktów i usług do koncepcji Szlaku Jana III Sobieskiego.
 
Na program składa się 5 połączonych ze sobą projektów realizowanych przez zespoły specjalistów:
  1. Zespół Wsparcia Przedsiębiorczości im. Jana III Sobieskiego (Gmina Mełgiew)
  2. Zespół Think-Tank im. Jana III Sobieskiego (Gmina Spiczyn)
  3. Zespół Szkoleniowo-Doradczy im. Jana III Sobieskiego (Gmina Wólka)
  4. Zespół Promocji im. Jana III Sobieskiego (Gmina Rybczewice)
  5. Zespół Prawno-Certyfikujący im. Jana III Sobieskiego (Gmina Piaski)
Program jest wdrażany w oparciu o najlepsze praktyki w dziedzinie budowy Europejskich Szlaków Dziedzictwa Kulturowego a jednocześnie inicjuje nowe autorskie rozwiązania.
Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 5 731 058 CHF
Wartość dofinansowania ze środków Swiss Contribution : 5 284 955 CHF
 Wsparcie dla Programu stanowią również projekty realizowane od początku bieżącego roku, tj. „Tarcza Sobieskiego”- projekt dotyczący podniesienia roli organizacji pozarządowych na Szlaku JIIIS (projekt współfinansowany przez Unię Europejką w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego), oraz „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej”- projekt wprowadza na terenie 3 województw Polski Wschodniej m.in. Kartę Turysty Szlaku JIIIS (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej).
 
Zespół Promocji Szlaku Jana III Sobieskiego
 
Powrót