Jesteś tutaj: Strona główna » Gospodarka

Gospodarka

Gospodarka powiatu lubelskiego ma charakter wielofunkcyjny. Opiera się głównie na lokalnych walorach i surowcach, a dominującymi branżami są przemysł rolno-spożywczy, a także usługi związane z handlem i turystyką. Niewielkie uprzemysłowienie powiatu oraz zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju spowodowały, że obrano dwa kierunki rozwoju gospodarczego. Pierwszy to rozwój turystyki opartej na walorach naturalnych z wzbogaceniem oferty o usługi umożliwiające aktywny wypoczynek, natomiast drugi to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w branżach produkcyjnych i usługowych. 
 
Obserwowany jest stale rosnący trend w zakresie liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu. Liczba ta od 2009 r. systematycznie wzrasta. Dane GUS z końca grudnia 2014 roku wskazują na 11 402 podmioty wpisane do rejestrów przedsiębiorców, z czego 11 065 to podmioty z sektora prywatnego (97%). Liczba ta wzrosła o niespełna 19,9% w porównaniu z 2009 rokiem, kiedy to zarejestrowanych w systemie REGON było 8780 podmiotów (8469 w sektorze prywatnym).
 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiecie lubelskim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Najwięcej zarejestrowanych podmiotów prowadzi działalność gospodarczą w dziale handel  i naprawy pojazdów mechanicznych. Zaś drugą najpopularniejszą branżą jest budownictwo, gdzie zarejestrowanych jest 3219 podmiotów. Na kolejnych miejscach plasują się: przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa.

Struktura podmiotów gospodarczych w powiecie lubelskim wg rodzaju ich działalności.

Poziom rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu lubelskiego, mierzony liczbą podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców, jest o ponad 5,5% niższy niż średnio w województwie i o 41,1% niższy niż średnio w kraju. Jeśli chodzi o wskaźnik dotyczący jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności to jest on 7% wyższy niż średnio w województwie i o 22,4% niższy niż średnio w kraju.

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON - wskaźniki

Biorąc pod uwagę strukturę wielkościową przedsiębiorstw w powiecie lubelskim dominują mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników, których według danych GUS z końca 2014 roku jest 10 975. Na terenie powiatu zarejestrowane są 2 podmioty gospodarcze, zatrudniające powyżej 250 pracowników, a także 88 firm średnich (50-249 pracowników) oraz 340 małych przedsiębiorstw (10-49 zatrudnionych pracowników). 

 

Struktura wielkościowa gospodarstw w powiecie lubelskim

W powiecie lubelskim zarejestrowane są dwie grupy producenckie: Spółdzielcza Grupa Producentów "ATUT" z siedzibą w Babinie (gm. Bełżyce) oraz Grupa Producentów Trzody Chlewnej BEKON Sp. z o.o. z siedzibą w Maryninie (gm. Konopnica). Ponadto producenci  rolni z terenu powiatu lubelskiego są członkami grup zarejestrowanych w innych powiatach.