Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

28-01-2015

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego br. rozpoczyna się pierwszy termin składania wniosków przez rolników, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.

- W terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

- W terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 rnależy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.
 
Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2015r.
Limit zwrotu przysługującego producentowi rolnemu określa się na cały rok na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
Kwotę limitu określa się w następujący sposób:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2015 wynosi 0,95 zł. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru:
 
ilość litrów zakupionego oleju napędowego  x 0,95 zł
Obliczona kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającego producentowi rolnemu.
  1. Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu.
  2. Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędach gmin i miast.
 
Powrót