Aktualności

Zdjęcie Artykułu

ZOZ-y w Bełżycach już razem

23-04-2012

Trwa proces łączenia zakładów opieki zdrowotnej w Bełżycach. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 i Szpital Powiatowy im. dr Wojciecha Oczki oficjalnie funkcjonują w jednej strukturze od 2 kwietnia. Włączanie szpitala do struktur SP ZOZ nr 1 odbywa się bez przeszkód i w praktyce nie oznacza żadnych zmian dla pacjentów, którzy nadal mają zapewniony ten sam zakres usług medycznych i dostęp do lekarzy.

Część zmian, które mają spowodować racjonalizację kosztów i usprawnienie zarządzania, już została wprowadzone, ale w najbliższym czasie będą wdrażane kolejne. Według Dariusza Kamińskiego, który był dyrektorem SP ZOZ 1, a obecnie zarządza połączoną strukturą, stan przejściowy potrwa jeszcze kilka miesięcy. – Formalnie okres ten zakończy się z chwilą zamknięcia ksiąg rachunkowych szpitala, a to zgodnie z ustawą powinno nastąpić nie później niż trzy miesiące od ostatniego dnia działalności placówki, czyli do 2 lipca – mówi dyrektor Kamiński.

Jego zdaniem największym problemem połączonych placówek jest spłata zobowiązań, zaciągniętych przez szpital. Ze sprawozdania finansowego szpitala na koniec ubiegłego roku wynika, że kwota kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych i pozostałych wynosi łącznie około 14 milionów złotych. Chodzi przede wszystkim o tak zwane zobowiązania wymagalne, które trzeba spłacić w trybie natychmiastowym oraz terminowe spłacanie długoterminowych kredytów. Szczególnie nieuregulowanie tych pierwszych zobowiązań jest niebezpieczne, ponieważ są to przede wszystkim sądowe nakazy zapłaty i zajęcia komornicze, a od ich spłaty zależy płynność finansowa poszerzonej placówki. – Szacujemy, że w tym roku na zobowiązania wymagalne i spłatę kredytów trzeba będzie przeznaczyć około 4 milionów 700 tysięcy złotych, z czego większość musimy uregulować w kwietniu, najpóźniej w maju – wyjaśnia Dariusz Kamiński. Pieniądze na ten cel będą pochodzić ze środków własnych SP ZOZ nr 1 i długoterminowego kredytu w wysokości 1,5 miliona złotych. Reszta zobowiązań ma być spłacana z dochodów z bieżącej działalności.

Dyrekcja placówki liczy, że około 370 tysięcy rocznie uda się zaoszczędzić na już wprowadzonych i planowanych zmianach organizacyjnych. Placówka zreorganizowała działy: Finansowo-Księgowy, Informatyczny, Sprzedaży i Marketingu, Kadrowy oraz Administracyjno-Gospodarczy, przejmując dotychczasowych pracowników szpitala powiatowego. – Na razie spowodowało to formalnie wzrost zatrudnienia w SP ZOZ-ie, ale w najbliższych miesiącach liczba etatów powinna się zmniejszyć – mówi dyrektor Kamiński. Chodzi o osiem etatów, z których połowa to umowy o pracę na czas określony, które kończą się i nie zostaną przedłużone.

Dariusz Kamiński ma też nadzieję na poprawę kondycji finansowej poprzez wynegocjowanie wyższych kontraktów na świadczenia medyczne, ale zastrzega, że nie nastąpi to wcześniej jak w 2014 roku. W tym i przyszłym roku obowiązują bowiem trzyletnie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozycja nowej placówki z szerszą ofertą i zdecydowanie większą liczbą lekarzy, będzie ważna przy negocjacjach nowych umów, które będą obowiązywać właśnie od 2014 roku.

Poszerzony o szpital powiatowy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach wymaga też zmian w zarządzaniu nową strukturą. Dlatego władze powiatu szukają kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw opieki zdrowotnej. Obecnie jedynym zastępcą jest Zdzisława Dziduch, która zajmuje się sprawami administracyjnymi na 1/3 etatu, a ponadto pracuje jako lekarz specjalista w poradni chirurgicznej. Nowy zastępca również będzie lekarzem, ale w zakresie obowiązków będzie mieć zdecydowanie więcej zadań. To kto obejmie tę funkcję okaże się za kilka tygodni.
Powrót