Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

31-12-2018

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie powiatu lubelskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna. Główną zmianą będzie rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.

Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (dostępną od 2020 r.).
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.:
 
Harmonogram nieodpłatna pomoc prawna 01.02.19
 
 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714
 
 
 
Załączniki:
 
Powrót