Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zielone pomsyły za unijne środki

21-02-2013

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" wspólnie z przedstawicielami samorządów,

ustaliła ogólne zasady podziału dodatkowych pieniędzy na realizację kolejnych pomysłów, służących aktywizacji mieszkańców i rozwojowi gmin, które do niej należą.

Chodzi o prawie 5 milionów złotych, które LGD otrzymała z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie dla najbardziej efektywnych tego typu stowarzyszeń w Polsce.
Będą się o nie mogły starać zarówno samorządy, jak też przedsiębiorcy, rolnicy, samorządowe instytucje kultury czy organizacje pozarządowe. Dodatkowe środki będą przeznaczone na realizację lokalnych pomysłów w pięciu obszarach. Wnioskodawcy będą je mogli wykorzystać na "Zielone strefy", "Zielone miejsca pracy", "Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych", a także "Obiekty sportowe" oraz "Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego". "Zielone strefy" to propozycja dofinansowania budowy lub modernizacji miejsc użyteczności publicznej, takich jak place zabaw, boiska, skwery, świetlice i place przy takich budynkach, a także zaplecza socjalne przy obiektach sportowych oraz instytucje kultury, w których zostaną wykorzystane odnawialne źródła energii. Chodzi m.in. o oświetlenie fotowoltaiczne, instalacje solarne czy pompy ciepła. W ramach "Zielonych stref" dotacje będzie można przeznaczyć także na budowę lub modernizację budynków użyteczności publicznej, uwzględniających rozwiązania prośrodowiskowe, na przykład na termomodernizację. --- LGD będzie też dofinansowywać "Zielone miejsca pracy", czyli budowę lub modernizację obiektów usługowych, przeznaczonych do działalności gospodarczej, również wykorzystujących technologie oparte na odnawialnych źródłach energii. Wnioskodawcy będą się mogli starać także o środki na projektowanie zielonych terenów, zagospodarowanie otoczenia budynków użyteczności publicznej, zabytków i obiektów usługowych. W tym przypadku do realizacji będą kwalifikowane tylko te projekty, w których przewidziano nasadzenia roślin charakterystycznych dla obszaru LGD. Chodzi m.in. o drzewa: grab, lipę, kasztan, jarząb, klon czy jawor; a także krzewy: czeremchę, kalinę, jaśmin i czarny bez oraz wieloletnie kwiaty, takie jak róża, malwa czy piwonia. Dodatkowe pieniądze będzie można też przeznaczyć na stałe przystosowanie obiektów sportowych lub rekreacyjnych do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. Część środków będą mogli wykorzystać wnioskodawcy, którzy na bazie świetlic wiejskich i remiz będą chcieli tworzyć miejsca bezpłatnej nauki wytwarzania tradycyjnych wyrobów. Za pieniądze z Unii Europejskiej takie obiekty mają być wyposażone w niezbędne narzędzia i sprzęt, które umożliwiałyby organizowanie szkoleń, warsztatów czy pokazów, a także targów wyrobów lokalnych. Wsparcie będzie obejmować również dotacje na budowę wiat wystawienniczych oraz małych targowisk dla wyrobów rzemieślniczych i produktów lokalnych. --- W pierwszym naborze wniosków, który ma być ogłoszony w pierwszej połowie kwietnia, LGD zamierza rozdysponować prawie 4,5 z 5 milionów złotych. W kolejnych, do wykorzystania będą nie tylko dodatkowe pieniądze z MRR, ale również inne środki LGD. Pełna dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronach: www.krainawokollublina.pl, www.prow.lubelskie.pl i www.arimr.gov.pl najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru. Wnioskodawcy, którzy chcą skorzystać z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów mogą je uzyskać na spotkaniach informacyjnych i szkoleniach, organizowanych przez LGD albo od doradców, których można znaleźć w nowej siedzibie "Krainy wokół Lublina" przy ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie. Biuro LGD jest czynne w dni robocze między 7.30 a 15.30.

Więcej na www.ias24.eu

Powrót