Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zdrowie i bezpieczeństwo seniorów

02-10-2019

30 września odbyło się spotkanie pracowników Starostwa Powiatowego w Lublinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie wraz z ich Rodzicami. Uroczystość była okazją do zwiększenia świadomości seniorów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom odnośnie ich bezpieczeństwa i wysłuchania ciekawych wykładów dotyczących zdrowia.

Informacje nt. cukrzycy i jej profilaktyki u osób starszych  przedstawił prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dziada – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Oddziału w Lublinie. Dr n. med. Elżbieta Stasiak zaprezentowała wykład nt. profilaktyki nietrzymania moczu, natomiast przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Policji omówił charakterystykę i zapobieganie zagrożeniom osób starszych i samotnych m. in. oszustwa na wnuczka i policjanta.
 
Seniorzy mogli również zasięgnąć informacji dot. sanatoriów z KRUS i ZUS oraz rehabilitacji leczniczej, a także zapoznać się z możliwościami otrzymania dofinansowania z PFRON w celu likwidacji barier w miejscu zamieszkania, które przybliżyła Anna Czarnecka, pracownik PCPR w Lublinie.
 
W trakcie spotkania była możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych wzroku, słuchu, stóp oraz EKG wraz z interpretacją wyniku. Ponadto badany był poziom glikemiczny oraz przeprowadzone były badania na HCV i boleriozę.
 
Konferencję uświetnił wspaniały koncert muzyki poważnej.
Powrót