Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie - XLVI sesja Rady Powiatu w Lublinie

13-08-2014

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 20 sierpnia 2014 r. (godz. 13:00)

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na rok szkolny 2014/2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem z przeznaczeniem na cel mieszkalny pomieszczeń zarządzanych przez SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach znajdujących się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Szczuczkach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu lubelskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r.”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie sesji.   
Powrót