Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu wybrał organizację pozarządową do prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

23-11-2017

21 listopada 2017 r. podczas obrad Zarządu Powiatu został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Spośród dziewięciu złożonych ofert wybrana została ta, która najlepiej spełniła warunki formalne i kryteria merytoryczne konkursu. Zarząd powierzył to zadanie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie, udzielając na ten cel dotacji przewidzianej w projekcie budżetu powiatu na rok 2018.

 

Powrót