Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie

27-05-2014

w sprawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.

Zarząd Powiatu w Lublinie
 
na podstawie uchwały Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia  10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zaprasza
 
do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
  1. nazwa i adres,

  2. dane rejestrowe,

  3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.dziuba@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217.
 
Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 26 maja 2014 r. do dnia 4 czerwca 2014 r.
 
Dokumenty do pobrania:
 
Powrót