Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu w Lublinie z wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

03-07-2019

Udzielenie Zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok to najważniejsze decyzje podjęte przez radnych podczas IX sesji Rady Powiatu w Lublinie, która odbyła się 27 czerwca br.

W związku ze zmianami ustawowymi, Zarząd Powiatu w Lublinie został zobowiązany do przygotowania i przedstawienia „Raportu o stanie Powiatu Lubelskiego za 2018 r.” zawierającego podsumowanie działalności Zarządu w minionym roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Po rozpatrzeniu dokumentu, w związku z brakiem zastrzeżeń do jego treści, Rada podjęła decyzję o udzieleniu Zarządowi wotum zaufania. „Za” opowiedziało się 24 radnych.

Rada zatwierdziła również sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r., a następnie udzieliła Zarządowi absolutorium. Za uchwałą w tej sprawie opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy radni obecni na sesji.

 

Załączniki:

Raport o stanie Powiatu Lubelskiego za 2018 r. [pdf, 4,7 MB]

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. [pdf, 367 KB]

Wykonanie budżetu Powiatu Lubelskiego za 2018 r. [pdf, 1,55 MB]

Powrót