Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu w Lublinie z absolutorium

25-06-2018

Rada Powiatu w Lublinie pozytywnie oceniła wykonanie przez Zarząd budżetu za 2017 roku i udzieliła mu absolutorium. Podczas głosowania, które odbyło się w trakcie sesji w piątek 22 czerwca, za uchwałą w tej sprawie opowiedziało się 17 radnych.

Przyjęty na 2017 rok plan dochodów i wydatków został wykonany na tym samym poziomie 96,2%, a większość inwestycji stanowiły zadania drogowe współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.
 
Przy udziale środków z budżetu państwa w minionym roku Powiat Lubelski m.in. przebudował około 15 kilometrów trasy Bychawa - Zielona i prawie 17-kilometrowy odcinek drogi Bełżyce - Wojciechów. Obydwie inwestycje były realizowane wspólnie z gminami Bychawa i Krzczonów oraz Bełżyce i Wojciechów, a z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych samorząd pozyskał środki na pokrycie połowy kosztów.
 
Z kolei, korzystając z dotacji Ministerstwa Infrastruktury, udało się przebudować mosty w Czerniejowie i Skrzynicach oraz wybudować drogę między nimi z rondem w Skrzynicach.
 
W 2017 roku samorząd powiatowy dokończył również inwestycje współfinansowane z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To modernizacja tras Dębina - Zakrzew, Borzechów - Niedrzwica Kościelna i Nasutów - Dys - Ciecierzyn. Ponadto razem z Gminą Głusk Powiat przebudował prawie 3 kilometry drogi Abramowice Prywatne - Kalinówka i dwa odcinki trasy Niedrzwica Duża - Grabówka.
 
Poważnymi wydatkami w ubiegłorocznym budżecie były także koszty kontynuacji cyfryzacji zasobów geodezyjnych i doposażenia szkół zawodowych.
 
Podczas piątkowej sesji radni przyjęli również uchwałę w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, który będzie nieco inny niż przed czterema laty. Zmiana dotyczy gminy Niemce, która w poprzednich wyborach stanowiła jeden okręg z gminą Wólka, ale w związku z zapisami nowego kodeksu wyborczego, rada musiała utworzyć w niej odrębny okręg wyborczy ze względu na liczbę mieszkańców. Z kolei Wólka została dołączona do okręgu razem z gminami Konopnica i Wojciechów.

 

Powrót