Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lublinie obradował w Garbowie

05-02-2018

Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie spotkali się 2 lutego br. w strażnicy OSP w Garbowie na pierwszym w tym roku uroczystym posiedzeniu.

Obradom przewodniczył druh Paweł Pikula - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie.
 
Na początku spotkania Wójt Gminy Garbów i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Garbowie Kazimierz Firlej przedstawił sprawozdanie z działalności swojego oddziału w 2017 roku, szczególnie z zadań zrealizowanych we współpracy z samorządem gminnym. Zapoznał zebranych ze strukturą organizacyjną 7 jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy, a na zakończenie swojego wystąpienia zaprezentował film pt. „Gmina Garbów – odkryj piękno w nieznanym” ukazujący walory kulturowe, krajobrazowe i historyczne gminy.
 
Następnie Sekretarz ZOP ZOSP RP w Lublinie Mieczysław Dziura podsumował działalność ZOP ZOSP RP w 2017 roku i przedstawił najważniejsze zadania planowane do zrealizowania w 2018 roku. O wsparciu dla jednostek OSP w formie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oraz o możliwości powtórnego naboru wniosków w ramach RPO na zakup samochodów pożarniczych średnich i ciężkich powiadomił zgromadzonych Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta. Natomiast Szczepan Goławski, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, poinformował o dostępnych środkach na zakup sprzętu, remonty strażnic oraz organizację obozów dla członków Młodzieżowych  Drużyn Pożarniczych. Mł. bryg. Marek Fiutka, Komendant Miejski PSP w Lublinie, w swoim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności Komendy Miejskiej PSP i sytuację pożarowo-zdarzeniową na terenie powiatu lubelskiego, a także informacje o gotowości bojowej jednostek OSP oraz szkoleniach pożarniczych.
 
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubelskiego Marian Starownik przedstawił listę sprzętu oraz samochodów pożarniczych średnich i ciężkich zakupionych w ramach RPO. Omówił także  kwestię przydziału limitu odznaczeń na bieżący rok i organizacji obozów szkoleniowych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
 
Dh Marian Gąbka, Członek Honorowy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP Województwa Lubelskiego, omówił stan prawny jednostek OSP nie przerejestrowanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwestię składania do urzędu skarbowego przez jednostki OSP sprawozdań finansowych za rok 2017.
 
Sekretarz Mieczysław Dziura przekazał na ręce prezesów i  przedstawicieli Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP protokoły eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Zapobiegajmy pożarom” wraz z dyplomami oraz nagrodami dla finalistów, których prace zostały zakwalifikowane to konkursu na szczeblu wojewódzkim.
 
Na zakończenie spotkania Pan Tomasz Sobol, przedstawiciel Wytwórni Umundurowania Strażackiego, zaprezentował nowinki w umundurowaniu typu NOMEX i wysokiej klasy obuwie specjalistyczne używane w ekstremalnych warunkach. Pan Michał Chrapek, przedstawiciel firmy FIRE-MAX, zademonstrował profesjonalne kamery termowizyjne, a także nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego. Natomiast druhowie z OSP Jakubowice Konińskie pochwalili się nowo zakupionym średnim samochodem ratowniczo–gaśniczym z pełnym wyposażeniem i w zabudowie kompozytowej.
Powrót