Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał

08-04-2014

Zarząd Powiatu w Lublinie na podstawie uchwały Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Powiatu w Lublinie:

 

 1. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie,

 2. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

 1. nazwa i adres,

 2. dane rejestrowe,

 3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

 4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

 1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.janczur@powiat.lublin.pl,

 2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217.

 

Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 8 kwietnia 2014 r. do dnia 7 maja 2014 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie,

 2. uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie,

 3. Statut Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,

 4. projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach,

 5. uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach,

 6. Statut Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

Powrót