Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do konsultacji ws. podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze

25-05-2018

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającego uchwałę w sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  1. nazwa i adres,

  2. dane rejestrowe,

  3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Organizacyjnym, p.100A

 

Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 11 czerwca 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do uchwały [pdf, 952 kb]

Powrót