Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapraszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Powiatu w Lublinie

19-11-2013

Zarząd Powiatu w Lublinie na podstawie uchwały Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Powiatu w Lublinie:

  1. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
  2. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
  1. nazwa i adres,

  2. dane rejestrowe,

  3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.janczur@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217.
 
Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 20 listopada 2013 r. do dnia 19 grudnia 2013 r.
 
Dokumenty do pobrania:
Powrót